โฉนดที่ดินคืออะไร มีกี่แบบ น.ส.3ก น.ส.4 คืออะไร

Chanodes

โฉนด คือ เอกสารสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นๆ ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ขอบเขตพื้นที่ ตำแหน่งที่ตั้ง ลักษระของการครอบครอง จำแนกได้หลายประเภทซึ่งสังเกตุได้จากตราครุฑและรหัสที่ประทับบนเอกสารสิทธิ ซึ่งแต่ละรหัสก็สามารถซื้อขายได้แตกต่างกันไป

โฉนดที่ดินแบบ น.ส.4 ครุฑสีแดง

NS4

โฉนดที่ดินแบบ น.ส.4 จะมีครุฑสีแดงประทับตรา เป็นที่ดินที่มีหนังสือจากทางราชการหรือกรมที่ดินออกให้เพื่อใช้เป็นการแสดงกรรมสิทธิในที่ดินนั้นๆอย่างสมบูรณ์ เจ้าของที่ถือครองที่ดินสามารถใช้กรรมสิทธิในที่ดินนั้นได้อย่างเต็มที่ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการ ขาย โอน จดจำนอง ค้ำประกันได้

ที่ดินแบบ น.ส.4 เป็นโฉนดที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด มีภาพถ่ายทางอากาศ ขอบเขต ตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเจน เป็นโฉนดที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโฉนดหรือเอกสารสิทธิรูปแบบอื่นๆ

ที่ดินแบบ น.ส.3ก ครุฑสีเขียว

NS3G

ที่ดินแบบ น.ส.3ก  เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ (สิทธิครอบครองเพื่อทำประโยชน์) สามารถซื้อขายหรือจดจำนองได้ตามปกติ ที่ดินมีรูปถ่ายทางอากาศชัดเจน เอกสารสิทธินี้ออกให้เพื่อทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆเท่านั้น

ที่ดินแบบ น.ส.3ก ยังไม่ถือว่าเป็นโฉนดแต่สามารถซื้อขาย จดจำนองได้ตามปกติและอนาคตสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้

ที่ดินแบบ น.ส.3 น.ส.3ข ครุฑสีดำ

NS3

ที่ดินแบบ น.ส.3 น.ส.3ข เป็นเอกสารสิทธิที่รับรองการทำประโยชน์ แต่ยังไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอยๆเท่านั้น ใช้วัตถุแถวนั้น เช่น ต้นไม้ในการอ้างอิงการเขียนแผนที่ ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน

ความแตกต่างของ น.ส.3 กับ น.ส.3ข  น.ส.3 นายอำเภอท้องที่เป็นคนออกหนังสือรับรองให้ ส่วน น.ส.3ข เจ้าพนักงานที่ดินเป็นคนออกเอกสารสิทธิให้ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

น.ส.3 และ น.ส.3ข สามารถนำไปออกโฉนดได้เมื่อได้รับการสอบเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ดินแบบ น.ส.2 หรือใบจอง

NS2

ที่ดินแบบ น.ส.2 หรือใบจอง  เป็นหนังสือแสดงการครอบครองที่ดินแบบชั่วคราว เป็นการออกโดยโครงการจัดสรรที่ดินให้ประชาชน เงื่อนไขคือต้องทำประโยชน์ในที่ดินนั้นภายในระยะเวลา 6 เดือน ต้องแล้วเสร็จภายใน 3 ปี ห้ามโอน 5 ปี หรือ 10 ปี โดยประชาชนต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินเกิน 75%

ที่ดินประเภท น.ส.2 จะซื้อ ขาย โอนไม่ได้ แต่ตกทอดเป็นมรดกได้ หากผู้ครอบครองมีการทำประโยชน์จริงสามารถนำใบจองมาขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือ น.ส.3 น.ส.3ก หรือ น.ส.3ข หรือเป็นโฉนดที่ดินได้

ที่ดินแบบครุฑสีนำเงิน/ครุฑแดง ส.ป.ก.4-01

S.P.G.4-01

ที่ดินแบบ ส.ป.ก.4-01 คือ เอกสารสิทธิที่ออกให้ผู้ครอบครองใช้เพื่อการทำเกษตรกรรมเท่านั้นมีทั้งแบบครุฑแดงและครุฑน้ำเงิน ใช้ประโยชน์ด้านอื่นไม่ได้ ผู้ครอบครองต้องมีฐานะยากจน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ที่ดิน ส.ป.ก. ไม่สามารถทำการซื้อ ขายได้ โดยอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ตามมาตรา 39
***จุดสังเกตุ*** ที่ดินแบบ ส.ป.ก.4-01 จะมีทั้งครุฑน้ำเงินและครุฑแดงเหมือนกับที่ดิน น.ส.4 ข้อแตกต่างของ ส.ป.ก.4-01ที่เป็นครุฑแดงคือ ที่ดินแบบ ส.ป.ก.4-01 ที่หัวเอกสารสิทธิจะเขียนว่า “หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน”  ส่วนโฉนดที่ดินแบบ น.ส.4 หัวเอกสารสิทธิจะเขียนว่า “โฉนดที่ดิน”

ผู้ที่มีสิทธิได้รับที่ดิน ส.ป.ก.

  • เกษตรกร
  • ผู้ที่มีความประสงค์อยากจะประกอบอาชีพเกษตรกร
  • มีรายได้น้อย
  • บิดามารดาทำอาชีพเกษตรกรรม
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.ทางด้านเกษตร
  • สถาบันดารเกษตร เช่น กลุ่มเกษตรกร ชุมชนสหกรณ์การเกษตร

ที่ดินแบบ ภ.บ.ท.5

PBT5

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 หรือ ภาษีบำรุงท้องที่ อาจเรียกว่า ภาษีดอกหญ้า เพราะฉนั้น ภ.บ.ท.5 จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดิน เป็นเพียงเอกสารในการรับรองการเสียภาษีของผู้ครอบครองที่ดิน โดย อบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับจ่ายภาษีและลงบันทึกไว้แล้วออกเอกสาร ภ.บ.ท.5ให้ผู้ชำระภาษี

ภ.บ.ท.5 ไม่ใช่เอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดินเพราะไม่ได้ออกโดยกรมที่ดิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Chanodes.com / แหล่งซื้อขายที่ดินโฉนดราคาถูก เจ้าของขายเอง

เลือกซื้อ ขาย ที่ดิน บ้าน หรือจะเช่าได้ง่ายๆที่ Chanodes.com

ให้ประสบการณ์การซื้อ ขาย บ้านและที่ดินเป็นเรื่องง่ายๆกับเว็บไซต์ Chanodes.com เราคือผู้ให้บริการด้านการขาย บ้าน ที่ดิน ที่มีช่องทางการขายหลากหลายช่องทาง เช่น Tiktok Facebook Youtube และอีกหลายช่องทาง พร้อมทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยให้คุณสามารถขายบ้านและที่ดินได้ง่ายๆพร้อมให้ความรู้เรื่องที่ดิน ขั้นตอนการดำเนินการที่จะช่วยให้การขายของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน หรือบริการบ้าน ที่ดินให้เช่า เราพร้อมดูแลคุณ

ที่ Chanodes.com คุณจะพบกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งประกาศขาย หรือให้เช่า บ้านสวยทำเลดี ที่ดินแปลงสวย ตึกอาคารพาณิชย์ให้เช่า หลากหลายรายการ บนเว็บไซต์ขายที่ดินออนไลน์ Chanodes.com เรามีสินทรัพย์มากมายที่ครอบคลุมความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ เจ้าของขายเอง มั่นใจว่าได้ราคาที่ถูกพร้อมการดูแลตลอดการขาย คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ดิน บ้าน ที่คุณต้องการได้โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการ หรือจะให้เราช่วยหาก็ได้เพื่อให้ได้สินทรัพย์ที่ตรงความต้องการของคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *